home / jongdierendag_2017

          
    
   Jongdierendag 2019
De Nationale Polen- en Kleurdwergenclub, waarbij tevens ondergebracht de Polish,
organiseert op 12 oktober 2019 haar jaarlijkse jongdierendag.
De jongdierendag zal worden gehouden in Tiel aan de Bulkweg 1, 4005 LB Tiel

Sluiting van de inschrijving en betaling

BANKGEGEVENS
IBAN rekening: NL28 RABO 0302 6412 97 t.n.v. Nat. Polen- en Kleurdwergenclub, Anne de Vriesstraat 3, 9301 JG Roden

De inschrijving sluit; datum volgt nog!

Inschrijfformulieren zenden aan:

Michel Zonneveld
Van Heuven Goedhartstraat 14
2251 CK Voorschoten
Tel.: 06-53753729
E-mail: shows@dwergenclub.nl

Vraagprogramma en inschrijfformulier volgen nog.