home / kleurdwerg / tekening

Kleurdwerg,tekening

 

Helaas hebben we de foto noodgedwongen moeten verwijderen.

Puntenschaal Kleurdwerg, groep 2, tekening

Positie Onderdeel Punten
   1 Gewicht    10
   2 Type, bouw en stelling    20
   3 Pels en pelsconditie    20
   4 Kop en oren    15
   5 Tekening    15
   6 Kleur    15
   7 Lichaamsconditie en verzorging     5
  Totaal    100


5.Tekening

Voor de standaardeisen per tekeningbeeld verwijzen wij naar onderstaande beschrijvingen.
 

6.Kleur

Voor de standaardeisen van de kleur verwijzen wij naar onderstaande beschrijvingen.
 Kleuren

 

Lotharinger-tekening

Tekening
A
. Koptekening:
Vlinder: De vlinder, waarvan de vleugels de onderkaak zeer dun omzomen, bestaat uit twee gelijke en gelijkvormig afgeronde vleugels, welke op beide zijden van de snuit geplaatst zijn, in de mondhoeken eindigen en scherp begrensd zijn. Doorn: De doorn is aan de bovenzijde fraai afgerond en bevindt zich op het midden van de neusrug. Een goede lengte van de doorn is die van ca. 6 mm.
Oogringen: De oogringen zijn goed gesloten en overal van dezelfde breedte. Ze zijn vrij van zogenaamde uitlopers, haken of tranen.
Wangstippen: De beide wangstippen bevinden zich op de plaats waar zich het alleenstaande wanghaar op elke wang bevindt. Zij zijn rond of ovaal van vorm; de ronde vorm heeft de voorkeur.
Oren: De oren zijn gekleurd, de begrenzing aan de wortel is zo scherp mogelijk.
De koptekening is verder vrij van alle vlekjes of vlekken (vliegentekening). Een reine kop behoort bij een ideaal dier.
B. Lichaamstekening:
Aalstreep: De aalstreep begint direct achter de oren in de nek en verloopt, zonder enige onderbreking als een scherp begrensde streep over de rug tot aan de staartwortel. Hoe gelijkmatiger en gladder deze streep verloopt, hoe beter. Een goede breedte voor de aalstreep is ongeveer 1,7 cm. De bovenzijde van de staart heeft dezelfde kleur als de aalstreep en vormt zodoende de voortzetting daarvan tot aan het uiteinde van de staart.
Zijdetekening: De vlekken van de zijdetekening zijn op beide zijden van het lichaam regelmatig verdeeld en gelijk in aantal. Als ideaal geldt 3 tot 6 vlekken op elke zijde. Slechts die vlekken meetellen, die minstens 1,5 cm van de aalstreep verwijderd staan, zodat er tussen aalstreep en zijdetekening een vrij, wit kleurveld overblijft. Ook mogen ze niet te dicht bij elkaar staan of samenhangend zijn. De zijdetekening valt binnen de achterste helft van de romp; een tekening welke daarvoor valt, wordt als ketting-tekening beschouwd. Het ideaal vormen fraaie, ronde scherpbegrensde vlekken ter grootte van ongeveer 1 cm, middellijn, met een maximum van 1,5 cm.
Kleur
De kleur is wit, waarop de hierboven beschreven tekening duidelijk uitkomt.
De lotharingerdwerg is erkend in de kleuren zwart, bruin en blauw.

 

Witte van Hotot-tekening

Tekening
Om de ogen bevindt zich een zwarte omzoming die, inclusief de oogleden een breedte heeft van 3-5 mm met een ideale breedte van 4 mm. De oogomzoming dient strak belijnd te zijn, zonder onderbreking en vrij van uitlopertjes. Aangezien de Witte van Hotot geen lichaamstekening heeft, in tegenstelling tot andere tekeningrassen, wordt de intensiteit van de zwarte oogomzoming aan een nadere beschrijving onderworpen en als waardevol onderdeel gehonoreerd. De zwarte kleur dient zo diep mogelijk te zijn, waarbij de kleur van de oogleden deze moet ondersteunen.
Kleur
De kleur van de pels moet over het gehele lichaam helder wit zijn met fraaie glans, zonder gele of grijze aanslag of inmenging van anders gekleurde haren of vlekken. De kleur van het oog is zuiver donkerbruin. De kleur van de nagels zijn kleurloos.

 

Japanner-tekening

Tekening
Het ene oor behoort zwart of minstens donker gekleurd te zijn. Het andere oor moet overwegend geel zijn of minstens licht gekleurd. De ene kophelft moet zoveel mogelijk zwart (donker) zijn, de andere geel (licht) gekleurd. De scheidingslijn loopt strak belijnd zo mogelijk over het midden van de kop. De kleurvelden vormen een contrast met de orenkleur, dus een licht oor op de donkere kophelft en een donker oor op de lichte kophelft. Borst en voorbenen mogen aan een zijde gelijk of averechts gekleurd zijn. De donkere borsthelft met het donkere been onder de lichte kophelft en wederkerig de lichte borsthelft met het lichte voorbeen onder de donkere kophelft. Achter de schouders begint om het lichaam de zwarte en roodgele bandtekening, ook wel zebratekening genoemd. Deze moet zo mogelijk lopen tot over de achterhand en scherp uitkomen. Lopen deze banden tot onder de buik door dan verhogen zij de kwaliteit van het dier. Wat betreft de tekening wordt nog enige soepelheid betracht.
Kleur
De kleuren van de tekeningbeelden zijn: zuiver intens zwart en roodgeel. Ze moeten zo min mogelijk in elkaar overvloeien. De buikkleur en de onderzijde van de staart is meestal wit tot cremé gekleurd. Als ideaal wordt het doorlopen van de roodgele kleur op de buik en de onderzijde van de staart beschouwd. Eveneens geldt dit voor de binnenzijde van de voor- en achterbenen. De bovenzijde van de staart en achterbenen is van gemengde roodgele en zwarte kleur. De oogkleur is donkerbruin. De nagelkleur is hoornkleurig.

 

Rhön-tekening

Tekening
De tekening bestaat uit vlekken, strepen en punten. Deze tekening moet gelijkmatig over het lichaam, kop, oren en benen verdeeld zijn. De staart mag wit of gekleurd zijn.
Kleur
De tekening mag grijs/zwart tot zwart zijn, hoe intenser en helderder hoe beter. De grondkleur is wit. De ogen zijn donkerbruin en de nagels licht tot donkerhoornkleurig.

 

Hollander-tekening

Tekening
A
. De kopplaten moeten zich aan beide zijden van de kop gelijk en cirkelvormig om de ogen afronden. Zij mogen in geen geval verder reiken dan de snorharen of deze raken. Deze kopplaten bedekken de wangen tot en met de kaakrand en mogen niet doorlopen tot op het lichaam. Zij komen achter de eveneens gekleurde oren in een rechte lijn samen, zonder daartussen wit te vertonen en vormen de gesloten nek.
B. De bles. Het scherpe aanvangspunt begint ter hoogte van de oorwortel midden op het voorhoofd, het snijpunt van de beide ronde kopplaten. De vorm van de bles wordt bepaald door de vorm van de kopplaten.                                                    
C. De bandtekening is de scheiding tussen het witte- en het gekleurde deel van het lichaam, ongeveer op het midden van het lichaam. Het witte deel omvat de voorbenen, omgeeft de hals en strekt zich uit tot achter de schouder. Op het midden van het lichaam vormt zij een rechte lijn rondom het lichaam, de band. Deze scheidingslijn mag niet te kort bij de voorbenen komen en deze in geen geval raken.
D. De manchetten vormen de tekening om de achtervoeten. De achtervoet behoort ongeveer voor de helft wit gekleurd te zijn. De begrenzing is recht, loopt rondom de gehele voet en aan beide benen van gelijke grootte. De manchet is te kort, indien een of meer tenen rondom niet meer geheel wit gekleurd zijn, zij zijn te lang als het wit verder loopt dan de achtervoet.
Wat betreft de tekening wordt nog enige soepelheid betracht.
Kleur
De Hollander-tekening is bekroningwaardig in konijngrijs, blauwgrijs, zwart, bruin, blauw en madagascar. Bij blauw en bruin verdient de donkere tint de voorkeur.

 

Rus-tekening

Tekening
De snuittekening "masker", moet de gehele snuit omvatten. Aanvangende op het midden van het neusbeen, ongeveer ter hoogte van de ogen, vormt zij een gebogen lijn die, onder de onderste ooghoeken door, zonder deze echter te raken, in een loodrechte lijn aan beide zijden van de kop naar beneden gaat en zich verder uitstrekt over de onderkaak. In geen geval mag de tekening op het neusbeen in een scherpe punt eindigen. Ook een afgeplat masker is foutief. De ideale vorm is die, gelijk aan het stompe einde van een ei. Het masker is scherp begrensd, zonder kartelingen en haken. Het geheel is vrij van witte haren, van schimmel en van roest.
De oren zijn diepzwart van kleur en aan de wortel scherp begrensd, vrij van witte haren, schimmel of roestplekken.
De benen, zowel de voor- als achterbenen, zijn zuiver  zwart. De zwarte kleur moet minstens drievierde van de lengte der voorbenen in beslag nemen, bij de achterbenen strekt deze kleur zich uit tot 1 al 1/2 cm boven het spronggewricht (hiel).
De staart is zuiver zwart.
Kleur
De Rus is erkend in de kleuren zwart, bruin, blauw (geheel overeenkomstig bovenstaande beschrijving, waarbij het zwart is vervangen door blauw. De blauwe kleur moet zo intensief en zuiver mogelijk zijn. Als ideaal geldt de kleur van de blauwe Wener), alsook in bruin (geheelovereenkomstig bovenstaande beschrijving waarbij de kleur van de Havanna als ideaal geldt). De oogkleur is rood. De kleur van de nagels varieert van hoornkleurig tot zwart, zulks verband houdende met de kleur van de extremiteiten.