home / prijzenschema

  

 Prijzenschema Nationale Polen- en Kleurdwergenclub

                                                 waarbij ondergebracht de Polish

 


Secretaris: G. Kelderman, e-mail: info@dwergenclub.nl
Contributie: € 20,00 jeugd € 15,00 en combinaties € 22.50

Bankgegevens NL28 RABO 0302 6412 97 t.n.v. Nat.Polen en Kleurdwergenclub, Anne de Vriesstraat 3,9301 JG Roden

Download hier het prijzenschema
1e Clubshow ondergebracht bij de Champion Show
2e Clubshow ondergebracht bij de Noordshow