Nederlands Deutsch English
lid worden
empty
home   /   nieuws  /   archief_2019

6e Nieuwsflits Jongdierendag 2019

Beste mensen,
 
De Jongdierendag ligt weer achter ons, afgelopen zaterdag was het weer een erg gezellige en sportieve dag.
Ruim 540 dieren en veel inzenders en belangstellenden waren aanwezig in Tiel.
  Iedereen hartelijk bedankt!!

De organisatie wil iedereen van harte bedanken die heeft meegewerkt aan onze Jongdierendag.
Met elkaar hebben jullie er een prachtige dag van gemaakt, heel erg bedankt daarvoor.
De catalogus en foto’s kunt u zien op onze website www.dwergenclub.nl
 
Dag van de Dwerg op 7 maart 2020
Op zaterdag 7 maart 2020 organiseren wij voor de 17e keer de Internationale Dag van de Dwerg.
Wij gaan ervan uit dat u en uw dieren daar aanwezig zijn. Dus graag tot ziens!
 
Britse keuring op de Dag van de Dwerg
Wij vragen u vast uw aandacht voor het volgende.
Een onderdeel tijdens de Dag van de Dwerg is de zogenaamde Britse keuring. Keurmeesters uit Engeland
beoordelen uw dwergen vooral op stelling en profiel. Wij willen graag deze keuring onder uw aandacht brengen.
Het zou mooi zijn als iedere inzender 1 dier voor deze Britse keuring inschrijft. Kunnen wij ook op u rekenen?
 
Veel succes
Het tentoonstellingsseizoen is inmiddels van start gegaan, er zijn al een aantal shows geweest.
Wij willen u veel succes toewensen op de tentoonstellingen die u met uw dieren gaat bezoeken.
Laat zien hoe mooi onze Polish, Kleurdwergen en Polen zijn.
 
Bestuur Nationale Polen en Kleurdwergenclub.
waarbij ondergebracht de Polish.
 

Terug naar overzicht