Nederlands Deutsch English
lid worden
empty
home   /   nieuws  /   archief_2013

Aanpassingen standaard voor onze clubrassen 2013

Aanpassingen standaard voor onze clubrassen
Op 20 januari 2013 bereikte ons het bericht van de standaardcommissie met betrekking tot enkele aanpassingen die gelden voor al onze clubrassen (zie bijlagen).
 

Met ingang van 1 april 2013 zal de onderstaande tabel op al onze clubrassen van toepassing zijn:

Gewicht (gram)   800 - 870       880 -  940        950 - 1.100 1.110 - 1.150
Punten         8          9           10           9

 Het belangrijkste onderdeel van standaardaanpassingen betreft een gewichtsverhoging. We hebben hier als speciaalclub overleg over gevoerd met de standaardcommissie. We zijn daarin altijd transparant geweest en de informatie en gevoerde correspondentie is gepubliceerd op onze website.

Een korte samenvatting van het gepasseerde:

  1. De standaardcommissie stelde in juni 2012 voor om het maximum gewicht van onze clubrassen te verhogen     naar 1.150 gram, de gewichts- en bijbehorende puntenverdeling aan te passen, waarbij ook het maximum gewicht het maximum aantal punten opleverde.
  2. Als speciaalclub hebben wij per omgaande schriftelijk naar de standaardcommissie gereageerd en gerefereerd aan de uitslag van de stemming van de Algemene Ledenvergadering van januari 2012.
  3. In de daaropvolgende periode hebben er enkele telefonische gesprekken plaatsgevonden tussen de speciaalclub en de andere betrokken partijen.
  4. Omdat de visie van de standaardcommissie en die van de speciaalclub niet helemaal overeen kwamen, heeft eind oktober 2012 een overleg plaatsgevonden tussen het KLN-bestuur en afgevaardigden van de standaardcommissie en de speciaalclub. Dat was een positief en constructief overleg, alleen de uitkomst was nog ongewis.
  5. Op 20 januari jl. bereikte ons het bericht van de standaardcommissie met daarin opgenomen het op 8 januari jl. door het KLN-bestuur bekrachtigde besluit van de onderhavige kwestie.

In relatie tot de stemming over dit onderwerp (gewichtsverhoging) op de laatst gehouden Algemene Ledenvergadering, kunnen wij vaststellen dat het KLN-bestuur, geadviseerd door de standaardcommissie, hiervan dus licht is afgeweken.
Het punt om aan de laatste gewichtscategorie 9 punten toe te kennen hebben we weten te behouden. Dit om te voorkomen dat we tegen het maximum aan gaan of blijven fokken en op die manier de gewichtsgrenzen dan onder druk blijven staan.
Het punt om het gewicht op 1.100 gram te houden hebben we niet kunnen behouden. Er is nu dus sprake van een verhoging van het maximum gewicht met 50 gram.

Al met al kunnen we vaststellen dat de gesprekken met de standaardcommissie en later ook het KLN-bestuur in bijzonder prettige sfeer zijn verlopen en dat wij uiteindelijk blij zijn met het bereikte compromis.

In principe gaan de standaardwijzigingen in per 1 april 2013. Wij zullen echter op de aankomende Dag van de Dwerg al volgens de aangepaste standaard keuren! Dit is inmiddels traditie geworden, alleen gaat het nu niet om een nieuwe kleurslag maar om het gewicht van onze dieren.

Hierbij willen wij u kennis laten nemen van de inhoud van deze stukken.

Download hier de Brief van de standaardcommissie
Download hier de Publicatie standaardcommissie konijnen

Dronten, 21 januari 2013

Raimond Kamps

Voorzitter

Terug naar overzicht