Nederlands Deutsch English
lid worden
empty
home   /   nieuws  /   archief_2015

Aftreden Raimond Kamps

Op zaterdag 4 april werd de 91ste Algemene Jaarvergadering gehouden bij het zalencentrum HF Witte in De Bilt.
Deze vergadering werd bezocht door 42 leden.
  Een van de agendapunten was de bestuursverkiezing.
Raimond Kamps had aangeven tussentijd te willen aftreden.
Nadat het betreffende agendapunt officieel was afgehandeld stelde ons erelid
Uilke Hoekstra voor om Raimond Kamps te benoemen als lid van verdienste van onze speciaalclub,
dit voorstel werd onder luid applaus goed gekeurd door de aanwezige leden.

Verder werd unanien besloten om Martin Kok tot en met de volgende
Algemene Jaarvergadering te benoemen als waarnemend voorzitter
 

Terug naar overzicht