Nederlands Deutsch English
lid worden
empty
home   /   nieuws  /   archief_2013

Keurmeesterverkiezing

Dit jaar staat de keurmeesterverkiezing voor de jaren 2015 t/m 2017 op de agenda. Deze keurmeesterverkiezing is ervoor bedoeld om de keurmeesters aan te wijzen voor de clubshows, welke gehouden worden op de Noordshow en op de show waar de Bondsshow voor Pelsdieren van KLN wordt gehouden.

 

Anders dan tot nu toe gebruikelijk was, is het nu ook mogelijk om voor de ALV uw stem uit te brengen. Onderstaand kunt u lezen over het hoe en waar. Het bestuur heeft gemeend om voor een dergelijke oplossing te kiezen om alle leden, ook degenen die niet naar de ALV kunnen komen, in de gelegenheid te stellen hun stem uit te brengen en daarmee een getrouw beeld van de voorkeuren van onze leden te krijgen.

De procedure is als volgt:

  1. Ieder lid krijgt bij zijn Jaarboek 2012 een stemformulier met daarop een uniek nummer;
  2. Ieder lid kan en mag stemmen op de keurmeesters die zich beschikbaar hebben gesteld;
  3. Ieder lid kan en mag stemmen voor de rassen die hij zelf fokt;
  4. Het unieke stembiljet kan worden afgegeven op onze clubstand tijdens de Noordshow, Champion Show of de Dag van de Dwerg. Het formulier mag ook worden verzonden per E-mail, dit kan naar de secretaris: Gert Kelderman info@dwergenclub.nl;
  5. Er zal tijdens de ALV een stemcommissie worden gevormd uit twee leden en één bestuurslid van onze speciaalclub;
  6. De stemcommissie zal tijdens de vergadering de stemmen tellen en daarna de uitslag bekend maken;
  7. De deelnemende keurmeesters zullen binnen één maand na de ALV persoonlijk op de hoogte worden gesteld over de inzetbaarheid voor de betreffende jaren.
  8. De eerste 10 keurmeesters uit de uitslag van de keurmeesterverkiezing zullen vast worden gelegd voor de betreffende periode.
  9. De overige keurmeesters voor onze clubshows zullen door het bestuur worden ingedeeld. Het spreekt voor zich dat daarbij zoveel mogelijk recht wordt gedaan aan de uitslag van de keurmeesterverkiezing, maar ook aan de actualiteit.

Uit het stembiljet, dat wordt uitgereikt, blijkt duidelijk welke keurmeesters zich beschikbaar hebben gesteld. Ook is duidelijk zichtbaar voor welke rassen zij op het moment van uitreiking keurbevoegd zijn.
Mocht een verkiesbare keurmeester in de loop der jaren zijn keurbevoegdheid uitgebreid zien met één of meerdere clubrassen c.q. kleurgroepen, dan heeft het bestuur de vrijheid om deze keurmeester ook voor deze rassen en/of kleurgroepen in te zetten.

Neem uw stembiljet mee naar de internationale Dag van de Dwerg 2 maart.
De stembus vindt u bij de stand!

Vul het stembiljet aan twee kanten in.        
Lid worden van de speciaalclub ?
Klik hier voor meer informatie
 

Terug naar overzicht