Nederlands Deutsch English
lid worden
empty
home   /   nieuws  /   archief_2018

Nieuwsflits Algemene Jaarvergadering 24 maart 2018

Beste mensen,
 
De Dag van de Dwerg 2018 ligt weer achter ons. Wij als organisatie kijken met een heel goed gevoel terug op deze prachtige dag in onze liefhebberij. Wij willen iedereen bedanken die hier op wat voor een manier dan ook een bijdrage aan heeft geleverd. Het was top!!
 
Algemene Jaarvergadering
Op zaterdag 24 maart 2018 is de Algemene Jaarvergadering van onze speciaalclub. Deze vergadering wordt gehouden in De Rank in Vaassen.
Het adres van De Rank is Torenstraat 15, 8171 CP te Vaassen. De vergadering begint om 10.00 uur.
 
U komt toch ook?
Wij als Bestuur hopen dat veel mensen de vergadering zullen bezoeken. Wij vinden het belangrijk dat leden betrokken zijn bij de dingen die gebeuren in onze club. Op de agenda staat onder andere het bestuursvoorstel voor de aanpassing van de gewichtsgrenzen van de Pool en Kleurdwerg. Voldoende reden om deze vergadering te
bezoeken. Wij zorgen in ieder geval voor iets lekkers bij de koffie.
 
De vergaderspullen
De agenda, de notulen van de vorige vergadering en het jaarverslag van de secretaris vindt u in het Jaarboek 2017 (bladzijde 11 tot en met 27).
 
Wij besluiten met een lunch
Zoals de laatste jaren gebruikelijk  sluiten wij de bijeenkomst af met een gezellige lunch.
Als u zich voor de lunch wil aanmelden kunt u een e-mail sturen naar info@dwergenclub.nl
De kosten voor deze prima verzorgde lunch zijn € 10 per persoon.
 
Graag tot ziens in Vaassen!
 
Met vriendelijke groeten,
 
Het bestuur van de Nationale Polen en Kleurdwergenclub, waarbij ondergebracht de Polish.
 

Terug naar overzicht