Nederlands Deutsch English
lid worden
empty
home   /   nieuws  /   archief_2013

Verslag keurmeesterdag 25 mei 2013

Verslag van de Keurmeesterdag van 25 mei 2013.


Om 10 uur opende Ab de Vos deze Keurmeesterdag.
Ruim 50 belangstellenden, keurmeesters en fokkers, hadden de moeite genomen om naar partycentrum De Kade in Ede te komen.Het was voor de tweede keer dat dit de locatie was voor onze Keurmeesterdag.
Ab heette iedereen van harte welkom op deze bijscholingsdag van onze keurmeesters.

Maar naast onze keurmeesters ook voor de leden die aanwezig waren een mooie manier om meer te weten te komen over de diverse marterkleuren. In zijn openingswoord vertelde Ab dat van de agenda het punt: de kopvorm van onze dwergen is geschrapt.Het was niet mogelijk goede foto’s te maken van afwijkingen enz. van koppen van dieren.In plaats daarvan zal er extra tijd zijn voor het beoordelen en bespreken van het onderdeel pels.Evaluatie.

Bij dit agendapunt waren er geen zaken te melden.
Bespreking kleurdwerg in de marter variëteiten: sepia blauw en geel, inleider Jan van Lune.
Onderstaand de belangrijkste zaken en gemaakte afspraken uit de prachtige powerpointpresentatie
Gemaakt en gepresenteerd door Jan van Lune.

Bij het ras Marter, waarnaar in de standaard verwezen wordt ,
zijn er 3 posities die de kleur en het patroon beschrijven:
Positie 4: kleurpatroon/uitmonstering
Positie 5: dek- en buikkleur
Positie 6: tussen- en grondkleur                                               
Bij de Kleurdwerg geldt:
Positie 5: kleurpatroon of uitmonstering
Positie 6: kleur


Wat beschrijven wij positie 5. (patroon of uitmonstering)

• Kleur op kop/uitmonstering inclusief voorhoofd
• Kleur van de oren
• Kleur van de benen en staart
• Breedte/vorm van rugband bij midden inclusief vervloeiing naar zijden
• Borstkleur

Wat beschrijven wij positie 6. (kleur)
• Kleur rugband en flanken
• Buikkleur
• Tussen- en grondkleur aan dek
• Grondkleur aan buik
• Nagelkleur
• Oogkleur en kleur snorharen

Wat is belangrijk bij de beoordeling.

• Veel onderdelen per positie, dus niet direct voor ieder klein foutje halve of hele punten aftrekken
• Kijk eerst naar het totaalbeeld van de kleur en de uitmonstering/patroon, voordat punten gegeven worden
• Een fijne pelsstructuur extra waarderen, omdat dan een goed patroon/uitmonstering beter te realiseren is.
• Durf ook te waarderen!

Conclusies
• Een marterkleur is moeilijk te fokken
• Voor een goede kleur is een fijne pels nodig. Dit dus bij de pels waarderen.
• Houd de in 2008 afgesproken manier voor het beoordelen van positie 5 en 6 aan.
• Een marterpatroon bevat bij zowel positie 5 als 6 enorm veel onderdelen. Dat betekent dat per onderdeel minder aftrek plaats mag vinden dan bij bijvoorbeeld eenkleurige dieren.
• Bij het beoordelen van een marterkleur/patroon moet niet met aftrek van verschillende foutjes gewerkt worden. De verschillende onderdelen moeten wel allemaal benoemd worden maar bij het toekennen van het aantal punten moet vooral gekeken worden naar het totaalbeeld van de positie.
• Bij een midden geel marter moet een duidelijk zichtbare rugband beloond worden. Afgesproken wordt dat in het geval van een duidelijk zichtbare rugband iets toleranter omgegaan wordt met andere onderdelen van het patroon
• Bij midden blauw marter en midden sepia marter moet het op de kaart vermeld worden als een dier donkere vlekken boven de voorbenen of op de borst heeft. Al naar gelang de ernst van de vlekken moet aftrek gegeven worden. Ook hierbij moet echter niet vergeten worden dat vooral het totaalbeeld belangrijk is.

Maar vergeet vooral niet bij het beoordelen van onze marters:
DURF TE WAARDEREN!
De volledige presentatie met foto’s word binnen kort op onze website gepubliceerd.

De pels van onze dwergen, inleider Ab de Vos en Leo van Bochoven.

Leo van Bochoven vertelde een aantal interessante “weetjes”over haar uit zijn rijke verleden als dames en herenkapper.
Hij begon zijn verhaal met de bewering dat wit geen kleur is.
Wit is namelijk de lichtste kleur grijs, Daarbij wordt magnesiumpoeder gezien als de meest zuivere kleur wit.
Daarentegen is zwart de donkerste kleur grijs.
De witte kleur van de Rood en Blauwoog polen verschilt van elkaar, de oorzaak hiervan is de dichtheid van de pels, de pels van de Roodoog neigt naar roomkleur daar waar de kleur van de blauwoog meer iets meer ivoor van kleur is.
In het Jaarboek 2013 zullen Leo en ondergetekende een wat meer uitvoerig artikel over de pelzen van de Polen plaatsen.
Daarna was het tijd voor de aanwezigen om “praktisch”aan de slag te gaan.
Naast een viertal polen was er een aantal kleurdwergen die alleen op het onderdeel pels beoordeeld moesten worden.
Zoals eerder afgesproken op de onderdelen: lengte, structuur, dichtheid en conditie.
Na het praktisch gedeelte hebben wij met elkaar de volgende afspraken gemaakt.

Het systeem:
Bij elk dier van onze clubrassen, wordt de pels als volgt beoordeeld:
* Pels lengte
* Pels structuur
* Pels dichtheid
* Pels conditie

Wat wij als club niet meer willen zien is:
* Pels niet klaar         18 punten
* Zg pels                   18 punten
* Pels in verharing    18 punten
Dit zijn niets zeggende kreten waar de fokker niets aan heeft en niets mee kan.

Wat wij willen zien vanaf nu: de pels beschreven in de vier onderdelen, waarbij er bij ieder van deze vier onderdelen een beoordeling wordt gegeven, zie hiervoor onderstaand voorbeeld.

* Pels lengte fraai
* pels structuur iets grof
* pels dichtheid moet voller
* pelsconditie niet klaar


Standaardaangelegenheden.
Naast de per 1 april 2013 doorgevoerde wijziging van het gewicht van onze clubrassen zij er geen andere zaken te melden.

Rondvraag.
Gezinus Dermois heeft tijdens een aantal van zijn keuringen vastgesteld dat bij sommige konijngrijze kleurdwergen de buikkleur (wit) wel erg ver doorloopt tussen de voorbenen.
Afgesproken is dat de Rastechnische Commissie dit zal bespreken bij een volgende bijeenkomst.
Leo van Bochoven heeft vastgesteld dat de ogen bij onze kleurdwergen en polen niet meer zo “uitspringend”zijn als eerder, de oorzaak zou zijn de grotere koppen van onze dieren, ook dit punt zal nader worden besproken.

Sluiting.
Om 15.00 uur sloot Ab deze gezellige en vooral leerzame Keurmeesterdag 2013 af.

Volgende keurmeesterdag is op zaterdag 17 mei 2014 in Ede


Terug naar overzicht