Nederlands Deutsch English
lid worden
empty
home   /   nieuws  /   archief_2012

Verslag keurmeestersdag 12 mei 2012

Verslag Keurmeesterdag 12 mei 2012.


Om 10.10 uur opende Ab de Vos deze Keurmeesterdag.
Een speciaal woord van welkom is er voor ons erelid Jan Slotboom.        
Gelukkig kon hij ondanks zijn ernstige ziekte deze dag bezoeken.
Aan het einde van de dag vertelde hij Ab, een prachtige dag te hebben gehad waarvan hij erg genoten had.
Verder werd hem door ondergetekende een dwergenbeeldje overhandigd wat hij met een van zijn prachtige zwart zilvervossen had gewonnen op de Champion Show.
 

In tegenstelling tot 2011 was er deze keer een mooie opkomst van keurmeesters en belangstellende leden op onze nieuwe locatie: partycentrum De Kade in Ede. Er waren 57 mensen aanwezig.
Onder de afwezigen was onze voorzitter Raimond Kamps, hij kon niet aanwezig zijn omdat hij in Frankrijk was voor een andere hobby: muziek.


Evaluatie.
In het kort kwam Ab terug op de Keurmeesterdag van 2011.
De Polish: in het afgelopen tentoonstellingsseizoen zijn de gemaakte afspraken goed in de praktijk tot uitdrukking gekomen. De gemaakte afspraken worden goed nageleefd.
Zilvers: ook hier weinig op of aanmerkingen. Het valt op dat het aantal zilvers wat ingeschreven wordt op shows minder lijkt te worden. Verder waren er geen op of aanmerkingen naar aanleiding van de gemaakte afspraken.

Bespreking kleurdwerg in de kleuren: zwart, blauw, bruin, geel, oranje en feh.
Bespreekpunten: kleur en pelsstructuur.

Aan de hand van een PowerPointpresentatie werden door Ab deze kleuren besproken.
Daarbij hebben wij de volgende zaken met elkaar afgesproken.


De Pels
• De kwaliteit van de pels (fijn en kort) bepaald de kleur.
• Elke kleur heeft zijn eigen pelskwaliteit en haarlengte.
• De term normaalhaar is eigenlijk te vaag gesteld.
• Beoordeling van de pels vraagt daarom veel aandacht en deskundigheid.
Beoordeling
• Bij de kleurdwerg heeft elke kleur zijn eigen pelskwaliteit.
• Binnen “normaalhaar”zijn er grote verschillen, vaak zijn dit ras en of kleur gebonden.
Wat gaan we vanaf nu altijd benoemen bij de beoordeling van de pels van onze clubrassen?
• Pelsdichtheid.
• Pelslengte.
• Pelsstructuur.
• Pelsconditie
Wat gaan we niet meer op de beoordelingskaart zetten en wat wel?
Niet meer op deze manier: ZG pels, 18 punten, want hier heeft een fokker niets aan!
• Maar op deze manier: F dichte pels, iets lang, iets grof van structuur, nog niet klaar 18 punten
• Of: Pels moet voller, ZG van lengte en structuur, ZG pelsconditie, 18 punten.


Kleurdefinitie in de Standaard.
Zwart: de dekkleur is diep glanzend zwart , de tussenkleur is ook diepzwart en de grondkleur is diep blauw
Blauw: dekkleur is egaal blauw tot donkerblauw,de tussenkleur is ook blauw tot donkerblauw en de grondkleur is ook blauw
Bruin: dekkleur is egaal bruin tot donkerbruin, de tussenkleur is ook bruin en de grondkleur is blauw (intens)
Oranje: de dekkleur is egaal oranjerood met veel glans, de tussenkleur is ook oranjerood en loopt zover mogelijk door naar de wortel en de grondkleur is iets lichter dan de tussenkleur (dus geel).
Geel:de dekkleur is egaal zuiver geel,de tussenkleur: het geel loopt zo diep mogelijk door en de grondkleur op het dek is roomkleurig tot wit. Aan de buik wit.
Feh: de dekkleur is lichtblauw over het hele lichaam, de dekharen zijn bruin getopt, waardoor een licht bruine waas ontstaat. De tussenkleur is blauwgrijs en loopt door naar de haarbasis. Het eerste gedeelte van de tussenkleur is iets lichter dan het onderste gedeelte. De grondkleur heeft de zelfde kleur als de dekkleur maar zonder bruin waas. Bij jonge dieren is de waas het eerst te zien op de neus en staart van het dier.


Aandachtspunten bij Zwart Blauw en Bruin.
• Let op bij zwart en blauw dat er geen bruine waas aanwezig mag zijn, de dekkleur moet intens zijn.
• Geen witte of anders gekleurde haren in dek. Let ook op witte pluizen in de voetzolen.
• Roest, bij zwart en blauw, altijd puntenaftrek!
• De tussenkleur loopt niet door tot aan de haarwortel.
• Kleurarme tussenkleur.
• Witte of bijna witte grondkleur op het dek.
• Grondkleur loopt wel door maar de pels is dun, bij inblazen zie je direct de huid.
• Weinig glans bij Zwart en Blauw.
• Lichte of witte snorharen vooral bij Blauw.
• Vooral bij Bruin een erg lichte tussen en grondkleur.
• Vooral bij blauw en bruin komt soms een zwakke nagelkleur voor, dit is niet gewenst.
Aandachtspunten geel en oranje.
• Ticking: dit zijn zwart getopte haren, meestal op oorranden en achterhand.
• De ticking altijd benoemen op de beoordelingskaart.
• Bij geel nogal wat kleurverschil, buik wat crème.
• Oranje vaak lichte buikkleur en witte onderzijde staart.
Aandachtspunten Feh.
• Lichte haartoppen vooral op achterhand.
• Weinig bruine waas.
• Wat zwakke grondkleur dek.


Verder hebben we afgesproken dat de grond en tussenkleur wordt bepaald bij de overgang van de rug naar de achterhand.           

                                                       

De oren van onze Kleurdwerg en Pool.
Aan de hand van een PowerPointpresentatie werden de meest voorkomende afwijkingen in beeld gebracht bij de Kleurdwerg en de Pool. De presentatie was gemaakt door Brian en Gert Kelderman en werd gepresenteerd door Leo van Bochoven.


Afgesproken is dat:
• Wanneer sprake is van sterk afwijkende oren het betreffende dier een onvoldoende moet krijgen.
• Dit is ook van toepassing als oren ongelijk van lengte zijn.
• De Rastechnische Commissie zal het onderwerp: oren en pels op de agenda zetten voor de komende bijeenkomst.
Gezinus Dermois heeft het afgelopen fokseizoen een aantal van zijn dieren geringd in plaats van getatoeëerd, zijn ervaringen waren dat deze dieren geen vouwen laten zien in de oren.
De heer Korringa geeft aan goede ervaringen te hebben met het gebruik van een verdovende zalf bij het tatoeëren van konijnen, de dieren zijn merkbaar rustiger.
De heer Dekker geeft aan dat het gebruik van een goede tatoeëertang essentieel is.
Daarnaast moeten de dieren moeten op een juiste en rustige manier worden voorzien van een oormerk.

 

Standaard aangelegenheden.
Martin Kok nam dit programmaonderdeel voor zijn rekening.
Er was volgens Martin niet veel nieuws te melden, het meest belangrijke was wel dat hij aangaf gestopt te zijn met zijn functie als lid van de Standaardcommissie.
De reden hiervan was zeker niet de samenwerking binnen de commissie.
Een verschil in inzicht met KLN is de oorzaak van zijn beslissing.
Tijdens de Champion Show waren twee nieuwe kleuren bij de Kleurdwerg ter erkenning ingestuurd.
Het betrof hier de kleuren Licht Konijngrijs en Midden Bruin verzilverd.
Beide kleurslagen zijn niet erkend door de Standaardcommissie, bij Licht Konijngrijs waren wel een aantal zeer goede dieren ingeschreven maar daarnaast helaas teveel dieren met een uitsluitingsfout.
Bij de Midden bruine kleurslag waren de dieren niet netjes voorgebracht, waren ongelijk van verzilvering. Ook hier dieren met een uitsluitingsfout. Verder een oproep van Martin aan de keurmeesters op goed om te gaan met de aanvullingen op de Standaard, die jaarlijks worden verstrekt aan iedere keurmeester.
Voeg ze toe aan de oorspronkelijke Standaard zodat je met de juiste uitgave op een keuring verschijnt.
Verder hebben wij met elkaar afgesproken dat:
• Pels van Polish, Kleurdwerg en Pool gedetailleerd moet worden beschreven, dus altijd benoemen: dichtheid, lengte, structuur en conditie van de pels. De term: pels ZG, niet klaar, willen wij daarom niet meer op de beoordelingskaart zien.
• Voor positie pels (3) mag geen 20 punten worden gegeven, dit zelfde is ook van toepassing voor positie 2 type en bouw.


Gezinus Dermois en Adri Hertogh geven aan dat niet iedere keurmeester zich houdt aan afspraken die gemaakt zijn. Dit is een gevoelige kwestie want wie zou daar deze mensen op moeten aanspreken?
Afgesproken is dat we elkaar daar op een collegiale manier op moeten kunnen aanspreken.
Als je ziet dat een collega afwijkt van gemaakte afspraken herinner hem aan deze afspraken, zo brengen wij onze hobby op een hoger niveau. Het spreekt voor zich dat dit aanspreken op een respectvolle en integere manier dient te gebeuren.

 

Rondvraag.
Gezinus Dermois geeft aan dat de keurdag voor de Noordshow is op 3 januari 2013
Verder geeft hij aan niet blij te zijn met de wijziging van de data van de Champion Show, de twee grote shows in ons land zitten daardoor (te) dicht op elkaar. Hij roept op hiervoor een “protestbrief” te sturen.
Tijdens de Dag van de Dwerg ( DvdD)heeft Gezinus gehoord dat fokkers niet gelukkig zijn met het ABCD systeem, de komende show wordt dit systeem ook gevolgd, daarna een evaluatie.
Op jongdieren en clubdagen mag het predicaat Uitmuntend niet meer worden gegeven, als oplossing zou de DvdD moeten worden aangevraagd bij KLN, daardoor zouden ook KLN prijzen mogen worden gegeven.
Verder vroeg Gezinus zich af of de Rex en Lotharingerdwerg thuis horen op de DvdD, dit punt zal worden besproken op een bestuursvergadering.
Joop van de Spoel geeft aan dat de eindtijd op de DvdD te laat is, hij vraagt het programma in te korten.
Michel Zonneveld roept op aanmerkingen en suggesties voor de DvdD aan het bestuur door te geven, nu komt er niets binnen. Het blijft bij “tussen de kooien gepraat”.
Jan Jansen geeft aan dat dieren alleen mogen worden voorgebracht in een kistje, Ab geeft aan dat een keurmeester verplicht is hier op toe te zien.
Mees Brasser roept op om als club te helpen bij het afbreken van de tentoonstellingskooien van onze dwergen tijdens Noordshow en Champion Show. Hij geeft aan dat dit een mooie uitstraling is voor de club. Ook dit punt bespreken op een bestuursvergadering.


Sluiting
Om 15.00 uur sluit Ab deze gezellige en leerzame Keurmeesterdag.
De volgende Keurmeesterdag zal worden gehouden op 25 mei 2013, zelfde locatie.
Besproken zal worden de Marter, ook zal er aandacht zijn voor kop en kopvorm van onze Polish, Kleurdwerg en Pool.

Wilt u beide presentaties nog eens rustig bekijken?
PowerPointpresentatie De oren van onze Kleurdwergen en Pool
PowerPointpresentatie De unie kleuren ( eenkleurige ) bij de kleurdwergen
Onze fotopagina is aangevuld met foto's van de keurmeestersdag 2012

Gert Kelderman, notulist.

 

Terug naar overzicht