Nederlands Deutsch English
lid worden
empty
home   /   nieuws  /   archief_2012

Zorgen voor de gevolgen 2012

Onderstaande brief hebben wij op 1 oktober 2012 verzonden naar:
KLN, Facilitair Bureau, NBS, bestuur Noordshow en het bestuur van de Champion Show.
Ook is deze brief verzonden naar diverse speciaalclubs van konijnen en de caviaclub.

Betreft: De Nationale Polen en Kleurdwergenclub maakt zich grote zorgen

Geachte heer of mevrouw,

U schrikt misschien van de aanhef van deze brief die wij aan u schrijven.
En eigenlijk is dat ook onze bedoeling.

In Nederland worden traditiegetrouw in de maand januari altijd de grootste shows gehouden.
Begin januari de Noordshow en aan het einde van deze maand de Champion Show.
Op beide shows organiseert onze speciaalclub al jarenlang een zogenaamde clubshow.
Aan deze clubshows zijn extra prijzen verbonden, en wat het belangrijkste is fokkers willen graag hun dieren laten zien en beste worden in hun ras of kleurslag.

In 2012 wordt de Noordshow gehouden van 3 tot en met 5 januari 2013 en de Champion Show van 17 tot en met 19 januari 2013.
Wij zijn van mening dat het een zeer ongewenste situatie is dat deze twee shows zo kort na elkaar worden georganiseerd.
Het gaat namelijk grote gevolgen hebben voor het aantal ingeschreven dieren op beide shows.
Omdat fokkers in Nederland meestal niet over grote aantallen dieren beschikken komt het erop neer dat steeds dezelfde dieren op shows worden ingeschreven.
Gezien de korte tussentijd tussen Noordshow en Champion Show is het niet mogelijk met dezelfde dieren beide shows te bezoeken.
Dieren die een aantal dagen op een show hebben gezeten verliezen aantoonbaar conditie en hebben een aantal weken nodig om weer in “topvorm”te komen.

Wij maken ons dan ook grote zorgen voor de gevolgen voor onze clubshows op beide evenementen.
Het komt er simpelweg op neer dat onze leden/fokkers niet meer op beide clubshows kunnen insturen.
Zij zullen een keuze moeten maken, met als gevolg minder dieren van onze clubrassen op de Noordshow en Champion Show.
Daar komt nog bij dat deze situatie niet alleen in 2013 is maar ook de jaren die daar op volgen.
Volgens een publicatie zou het bestuur van de Champion Show hebben besloten de show blijvend rond het derde weekend januari te organiseren.

Wij maken ons dus grote zorgen voor de gevolgen voor onze speciaalclub maar wij maken ons veel meer zorgen over de gevolgen voor onze gehele kleindierensport.
Onze verwachting is dat het aantal ingeschreven dieren in de groep Haren zowel op de Noordshow als Champion Show een stuk lager gaat worden.
En zitten wij daar in Nederland op te wachten?
Ik denk dat u als bestuurder daar het antwoord wel op weet.

Wij willen daarom graag dat u nog eens zeer kritisch kijkt naar de data waarop de mooiste shows in Nederland worden gehouden, en wensen u daarbij veel wijsheid en een brede visie toe.
Onze liefhebberij heeft namelijk uw wijsheid en visie heel hard nodig.

Met vriendelijke groeten,

Het Bestuur van de Nationale Polen en Kleurdwergenclub.
waarbij ondergebracht de Polish
 

Terug naar overzicht