Nederlands Deutsch English
lid worden
empty
home   /   nieuws  /   archief_2021

Catalogus JDD 2021

Voorwoord
 
“It giet oan” deze legendarische woorden sprak voorzitter Henk Kroes van de Vereniging de Friesche Elf Steden toen de tocht in 1997 door kon gaan. Niet dat deze vergelijking opgaat met het doorgaan van deze zevende gezamenlijke Jongdierendag maar wel de start van het showseizoen, na een jaar waarin bijna geen show is doorgegaan als gevolg van Corona. Natuurlijk zijn er alweer verscheidene regionale jongdierendagen geweest, het showseizoen begint, voor mij althans, toch min of meer met de Jongdierendag in Tiel.
  De vraag die iedereen wel eens gesteld heeft is wat voor gevolgen heeft Corona voor de hobby die we met elkaar beoefenen. Hier is nu nog niet een antwoord op te geven, duidelijk is intussen dat er 70 dieren minder zijn ingeschreven in vergelijking met 2019. Nu moet daar wel de kanttekening bij gemaakt worden dat er toen 75 dieren meer waren ingeschreven dan in 2018.

Velen zullen benieuwd zijn naar het niveau van de dieren na een jaar zonder shows. Is het de kwaliteit ten goede gekomen of juist niet. Door het mooie weer in september zijn er nog weinig pelsen helemaal klaar en we mogen aannemen dat de keurmeesters hier in hun beoordeling rekening mee gaan houden.
 
Ook zal er tussen de kooien weer volop gediscussieerd worden over de kwaliteit van de dieren en de beoordelingen die ze gekregen hebben. Iedereen heeft zijn eigen mening over beide en dat hoort ook bij deze hobby. Als we deze meningen genuanceerd en met respect voor iedereen met elkaar delen zal dit de sfeer alleen maar bevorderen.

Bij deze wil ik bij voorbaat eenieder bedanken die een bijdrage geleverd heeft aan het slagen van deze dag. Met name de mensen die voor beide clubs in de commissie zitting hebben en al veel werk hebben verricht voorafgaand aan deze Jongdierendag Ik hoop dat we met elkaar weer een gezellige en succesvolle dag hebben. Zodat we allemaal met een tevreden gevoel huiswaarts keren in de namiddag van 9 oktober.
 
Namens beide besturen
 
Lucas Talsma
 
Klik hier voor de catalogus
 
 

Terug naar overzicht