Nederlands Deutsch English
lid worden
empty
home   /   rassen  /   polish

Polish

Het land van oorsprong is Engeland.
Is in Nederland erkend in 2003Puntenschaal Polish

Positie Onderdeel Punten
1 Gewicht 10
2 Type, bouw en stelling 20
3 Pels en pelsconditie 20
4 Benen en stelling 15
5 Kop en oren 15
6 Kleur 15
7 Lichaamsconditie en verzorging 5
  Totaal 100

 

1. Gewicht

Het gewicht is 800 tot 1150 gram.
Puntenschaal voor het gewicht:

Gewicht in gram 800-880 880-950 950-1100 1100-1150
Punten     8      9      10         9

 

2. Type en bouw

Het type is enigszins kort (typegroep E). De benen zijn fijn en lang zodat in opgeheven stand en in zijprofiel een kwartcirkel ontstaat van de rugbelijning. De voeten zijn kort en de tenen zijn gesloten.
De borst is slank en strak. De schouders zijn slank en de achterhand is iets breder, zonder dat wigvorming optreedt. De achterhand is goed afgerond. Vanuit de nek tot de staart vormt de gespierde rug een kwartcirkel. Hierbij is de buikbelijning hoog. De staart is van normale lengte en wordt nauwsluitend tegen het midden van de achterhand gedragen.

3. Pels en pelsconditie

De pels is iets korter dan normaal, dicht ingeplant, zacht en
glanzend en heeft relatief weinig onderhaar.
Pelsconditie: zie het algemene gedeelte.

4. Benen en stelling

De voorbenen zijn lang, dun, gespierd en kaarsrecht met korte en goed gesloten voorvoeten. De achterbenen zijn sterk en staan parallel aan het lichaam. De voorbenen, borst, kop en oren vormen vanuit het zijaanzicht één verticale lijn.
De lengte van de voorbenen is bepalend voor het vertonen van het vereiste type. Het ras is hoog gesteld. Een juiste stelling toont de aanwezige rasadel.

5. Kop en oren

De kop is eivormig met een lichtgebogen neusbeen en goed ontwikkelde wangen, kaken en snuit. De ogen zijn relatief groot, bolvormig, uitspringend, levendig en helder en tonen het temperament van het ras. De oren zijn fijn van structuur en goed afgerond. De oren worden strak en gesloten gedragen en zijn goed behaard.
De oorlengte is 5 - 7 cm, ideaal is 6 cm.
De oorlengte is in harmonie met het lichaam.

6. Kleur

Verschilt per kleurgroep,zie hiervoor de omschrijving per groep.

7. Lichaamsconditie en verzorging

Zie het algemene gedeelte.

Licht fouten

Geringe afwijking in type. Geringe afwijking in bouw. Oren iets dun behaard. Oren iets gepunt. Oren iets vlak aan toppen. Oren iets dun van structuur. Oren iets grof van structuur. Oorstand iets naar voren of iets naar achteren en dus iets afwijkend van de ideale lijn door oren, borst en benen. Oren niet geheel sluitend.
Kop iets smal, vooral in snuit. Pels iets lang. Pels iets zacht. Geringe afwijking in benen. Geringe afwijking in stelling. Voor lichte fouten kleur en verdere lichte fouten zie in het algemene gedeelte.

Zware fouten

Grote afwijking in type. Grote afwijking in bouw. Afwijkende oorstand, zoals te wijde inplanting, te ver naar voren of te ver naar achteren gedragen oren. Te lange pels. Te zachte pels. Te grove benen. Te korte benen. Grote afwijking in stelling. Voor zware fouten kleur en verdere zware fouten zie in het algemene gedeelte.
 

Polish,kleur

 Het land van oorsprong is Engeland.
In 2006 is de kleur konijngrijs erkend
De kleuren haaskleur, zwart en bruin zijn definitief erkend in 2010.Puntenschaal Polish, groep 1. kleur

Positie Onderdeel Punten
1 Gewicht 10
2 Type, bouw en stelling 20
3 Pels en pelsconditie 20
4 Benen en stelling 15
5 Dek en buikkleur 15
6 Grond en tussenkleur 15
7 Lichaamsconditie en verzorging 5
  Totaal 100

 

5. Dek- en buikkleur

Zie het algemene gedeelte voor de beschrijving van de kleur.

6. Grond- en tussenkleur

Zie het algemene gedeelte.

Kleuren

 

Haaskleur
Deze kleur heeft enige overeenkomst met die van de haas, doch is veel roder. Gestreefd moet worden naar veel en krachtig rood in de pelskleur. De dekkleur wordt gevormd door de rossige bovenharen, die zwart getopt zijn (ticking). Deze ticking moet fraai regelmatig zijn, niet te zwaar, vlokkerig of golvend. Op de borst en de flanken komt minder ticking voor. De benen zijn vosrood van kleur zonder ticking en vrij van lichte of donkere nuancering. De triangel is sterk roodbruin. De oren zijn zwart omzoomd. Dezelfde lichaamsdelen, die bij konijngrijs wit zijn, zijn bij haaskleur roomkleurig, bij sterk roodgekleurde dieren nog intensiever. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn zwart. De dekkleur gaat over in een krachtige roodbruine tussenkleur. De grondkleur is blauw, behalve op de buik, waar de roomkleur zich tot op de huid uitstrekt. In de liesstreek ziet men een zwakke blauw grondkleur.


Konijngrijs

De kleur komt veel overeen met die van het wilde konijn. De dekkleur wordt gevormd door lichtbruingrijze dekharen, waarvan er regelmatig zwart getopt zijn (ticking). De borst en de flanken zijn zoveel mogelijk in overeenstemming met de kleur op de rug en tonen dus ook ticking, eveneens zijn de benen zo gekleurd voor zover zij niet wit zijn. De dekkleur mag niet te donker zijn (te ver zwart gekleurde haartoppen) en gewaakt moet worden tegen een te rode kleur in het dek. De ticking moet regelmatig zijn en niet vlokkerig of gegolfd. De triangel (driehoek in de nek) is bruingeel met blauwe grondkleur. Bij alle wildkleurigen moet de triangel zo klein mogelijk zijn. De buik is wit met blauwe grondkleur. Ook de onderkant van de staart, de achterzijde van de voorbenen en binnenzijde van de achterbenen, alsmede de onderkant van de kop zijn wit of licht van kleur. De oogringen zijn iets lichter van kleur en zonder ticking. De oren zijn zwart omzoomd. De bovenkant van de staart is donkergrijs. De oogkleur is donkerbruin. De nagels zijn donkerhoornkleurig. De snorharen zijn zwart. De dekkleur gaat over in een bruingrijze tussenkleur van iets krachtiger nuance dan het bruingrijs van de dekkleur. De grondkleur is grijsblauw. 

Zwart

De dekkleur is glanzend diep zwart, van neuspunt tot staarteinde gelijk. De buik- en borstkleur zijn wat doffer van kleur, omdat hier de glans in de haren vrijwel ontbreekt. De snorharen zijn zwart. De nagelkleur is donkerhoornkleurig. De oogkleur is donkerbruin. Hoe dieper het zwart zich naar de wortel uitstrekt (tussenkleur) hoe beter. De grondkleur is diepblauw, hoe krachtiger blauw, hoe beter.

Bruin


De dekkleur is glanzend donkerbruin gelijk die van bittere chocolade van neuspunt tot staarteinde egaal. De borst- en buikkleur is gelijk aan de dekkleur, met dien verstande dat ze over het geheel wat doffer is (minder glans). De snorharen zijn donkerbruin, evenzo de nagelkleur. De oogkleur is donkerbruin, onder een bepaalde belichting tonen ze een rode gloed. De tussenkleur volgt de dekkleur zo ver mogelijk. Hoe dieper zich het bruin naar de wortel uitstrekt, hoe beter. De grondkleur is zuiver blauw aan de wortel, bij twee overigens gelijke dieren gaat het dier met de donkerste grondkleur voor. Deze grondkleur mag echter nooit de zuiverheid van de dekkleur aantasten, maar deze in diepte versterken.

BlauwDe dekkleur is egaal blauw tot donkerblauw met een goede glans over het gehele lichaam. De buik en borst zijn iets doffer van kleur door een geringere glans. De oogkleur is blauw. De nagels zijn hoornkleurig tot donkerhoornkleurig. De snorharen zijn blauw. De dekkleur zet zich zoveel mogelijk naar de haarbasis voort. Hoe dieper het blauw tot donkerblauw hoe beter. De grondkleur is iets lichter dan de tussenkleur en is niet scherp begrensd.
 

 

 

Polish,tekening

Het land van oorsprong is Engeland.
Is in Nederland erkend in 2007. Puntenschaal Polish, groep 2. tekening

Positie Onderdeel Punten
1 Gewicht 10
2 Type, bouw en stelling 20
3 Pels en pelsconditie 20
4 Benen en stelling 15
5 Tekening 15
6 Kleur 15
7 Lichaamsconditie en verzorging 5
  Totaal 100

 

5. Tekening

Erkend in rustekening.

6. Kleur

Erkend in de kleur zwart en bruin

Kleuren

 

Rus-tekening,zwart

De snuittekening, "masker", moet de gehele snuit omvatten. Aanvangende op het midden van het neusbeen, ongeveer ter hoogte van de ogen, vormt zij een gebogen lijn die, onder de onderste ooghoeken door, zonder deze echter te raken, in een loodrechte lijn aan beide zijden van de kop naar beneden gaat en zich verder uitstrekt over de onderkaak. In geen geval mag de tekening op het neusbeen in een scherpe punt eindigen. Ook een afgeplat masker is foutief. De ideale vorm is die, gelijk aan het stompe einde van een ei. Het masker is scherp begrensd, zonder kartelingen en haken. Het geheel is vrij van witte haren, van schimmel en van roest. De oren zijn diepzwart van kleur en aan de wortel scherp begrensd, vrij van witte haren, schimmel of roestplekken. De benen, zowel de voor- als achterbenen, zijn zuiver zwart. De zwarte kleur moet minstens driekwart van de lengte der voorbenen in beslag nemen, bij de achterbenen strekt deze kleur zich uit tot 1 al 1/2 cm boven het spronggewricht (hiel). De staart is zuiver zwart. De kleur van de nagels varieert van hoornkleurig tot zwart, zulks verband houdende met de kleur van de extremiteiten.

Rus-tekening,bruin

De snuittekening, "masker", moet de gehele snuit omvatten. Aanvangende op het midden van het neusbeen, ongeveer ter hoogte van de ogen, vormt zij een gebogen lijn die, onder de onderste ooghoeken door, zonder deze echter te raken, in een loodrechte lijn aan beide zijden van de kop naar beneden gaat en zich verder uitstrekt over de onderkaak. In geen geval mag de tekening op het neusbeen in een scherpe punt eindigen. Ook een afgeplat masker is foutief. De ideale vorm is die, gelijk aan het stompe einde van een ei. Het masker is scherp begrensd, zonder kartelingen en haken. Het geheel is vrij van witte haren, van schimmel en van roest. De oren zijn bruin van kleur en aan de wortel scherp begrensd, vrij van witte haren, schimmel of roestplekken. De benen, zowel de voor- als achterbenen, zijn zuiver bruin. De bruine kleur moet minstens driekwart van de lengte der voorbenen in beslag nemen, bij de achterbenen strekt deze kleur zich uit tot 1 al 1/2 cm boven het spronggewricht (hiel). De staart is zuiver bruin. De oogkleur is rood. De kleur van de nagels varieert van hoornkleurig tot zwart, zulks verband houdende met de kleur van de extremiteiten.

Polish,Patroon en uitmonstering
 

Het land van oorsprong is Engeland.
Is in Nederland erkend in 2007.

Helaas hebben we de foto noodgedwongen moeten verwijderen.

Puntenschaal Polish, groep 4. patroon en uitmonstering

Positie Onderdeel Punten
1 Gewicht 10
2 Type, bouw en stelling 20
3 Pels en pelsconditie 20
4 Benen en stelling 15
5 Kleurpatroon en uitmonstering 15
6 Kleur 15
7 Lichaamsconditie en verzorging 5
  Totaal 100

 

5. Kleurpatroon/uitmonstering

Erkend in Otter. Zie het algemene gedeelte voor de beschrijving van de kleurdwerg otter.

6. Kleur

Erkend in de kleur zwart.

Kleuren

 

Otter zwart

De dekkleur is zuiver zwart. De triangel en de neusgaten en oogringen zijn licht tankleurig. De buik, kin, onderkant van de staart en de binnenkant van de oorschelpen zijn wit, met aan de grens met de zwarte kleur een smalle tankleurige streep. De binnen- en achterzijde van de voorbenen, de helft van de bovenzijde en de binnenzijde van de achterbenen zijn wit gekleurd. De borstkleur is een mengeling van zwart en tankleur. Spitsen in zijde zijn tankleurig. De oogkleur is donkerbruin en de nagels zijn donkerhoornkleurig. De grond- en tussenkleur op dek is donkerblauw. De grondkleur aan de buik is eveneens donkerblauw.

Polish,wit

Het land van oorsprong is Engeland.
Is in Nederland erkend in 2003.
Puntenschaal Polish, groep 5, wit
Positie Onderdeel Punten
   1 Gewicht    10
   2 Type, bouw en stelling    20
   3 Pels en pelsconditie    20
   4 Benen en stelling    15
   5 Kop en oren    15
   6 Kleur    15
   7 Lichaamsconditie en verzorging     5
  Totaal    100


5.Kop en oren

De kop is eivormig met een lichtgebogen neusbeen en goed ontwikkelde wangen, kaken en snuit. De ogen zijn relatief groot, bolvormig, uitspringend, levendig en helder en tonen het temperament van het ras. De oren zijn fijn van structuur en goed afgerond. De oren worden strak en gesloten gedragen en zijn goed behaard. De oorlengte is 5 - 7 cm, ideaal is 6 cm. De oorlengte is in harmonie met het lichaam.

6.Kleur

Erkend in wit roodoog. De pelskleur is helder wit over het gehele lichaam. De oogkleur is rood. De nagels zijn kleurloos.